Novinky

6
Okt
FSSC 22000
Školenie na interného audítora FSSC 22000.
viac
17
Jún
WWW.SKOLENIAAKURZY.SK
Nový web www.skoleniaakurzy.sk s odbornými článkami a online školeniami.
viac
12
Sep
Dodávateľské štandardy pre výrobu potravín TESCO, KRAFT, UNILEVER
TESCO, KRAFT, UNILEVER štandard pre výrobu potravín sú štandardy v zmysle ktorých sú vykonávané dodávateľské audity v ...
viac
Všetky novinky

POVINNOSŤ POSKYTOVATEĽA VYPRACOVAŤ SYSTÉM KVALITY

Podľa zákona 578/2004 Z.z. je poskytovateľ je povinný nepretržite zabezpečovať systém kvality na dodržiavanie a zvyšovanie kvality tak, aby sa vzťahoval na všetky činnosti, ktoré môžu v zdravotníckom zariadení ovplyvniť zdravie osoby alebo priebeh jej liečby personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie zdravotníckeho zariadenia zodpovedalo najmenej požiadavkám ustanoveným podľa tohto zákona.

Systém kvality je poskytovateľom písomne dokumentovaný systém, ktorého základným cieľom je znižovanie nedostatkov v poskytovaní zdravotnej starostlivosti pri súčasnom zvyšovaní spokojnosti osôb, ktorým sa zdravotná starostlivosť poskytuje, a pri zachovaní ekonomickej efektívnosti poskytovateľa.

 
AGRIFOOD s.r.o. ako poradenská, auditorská a kontrolná organizácia poskytuje odborné služby pri zavádzaní a kontrole systému kvality:
 
-         školiaca činnosť
 
-         poradenstvo pri vypracovaní a zavedení Systému kvality
 
-         Kontrólna a auditorská čínnosť