Novinky

6
Okt
FSSC 22000
Školenie na interného audítora FSSC 22000.
viac
17
Jún
WWW.SKOLENIAAKURZY.SK
Nový web www.skoleniaakurzy.sk s odbornými článkami a online školeniami.
viac
12
Sep
Dodávateľské štandardy pre výrobu potravín TESCO, KRAFT, UNILEVER
TESCO, KRAFT, UNILEVER štandard pre výrobu potravín sú štandardy v zmysle ktorých sú vykonávané dodávateľské audity v ...
viac
Všetky novinky

História

Spoločnosť AGRIFOOD s.r.o. vznikla zapísaním do Obchodného registra 22.12.1993. Počas svojej existencie prešla zmenami, ktoré sa týkali predmetu činnosti spoločnosti. Jej hlavné zameranie bolo mikrobiologické, fyzikálnochemické a chemické skúšanie potravinárskych výrobkov, poľnohospodárskych produktov a poradenská činnosť v oblasti výživy hospodárskych zvierat vo výrobe krmív a potravín.

V roku 1994 sa vytvorila samostatná prevádzka – Skúšobňa AGRIFOOD a jej hlavná činnosti v tom období bolo laboratórne skúšanie potravín a poľnohospodárskych produktov snaha získať väčšiu dôveryhodnosti vyústila do prvej akreditácie výsledkom čoho bolo obdržanie osvedčenia o akreditácii v januári 1995, ktoré oprávňovalo Skúšobňu AGRIFOOD vykonávať nestranné, nezávislé a dôveryhodné skúšky potravín, krmív, krmných zmesí, obilnín, pitných a odpadových vôd. V januári roku 1998 v procese reakreditácie Skúšobňa AGRIFOOD druhý krát obhájila svoju spôsobilosť pričom vzhľadom na sortiment výrobkov a druh skúšok rozšírila predmet akreditácie. V januári roku 2003 získala Skúšobňa AGRIFOOD po tretí krát osvedčenie o akreditáciu.

Nie menej významnú činnosť tvorili služby v oblasti poradenstva, ktoré bezprostredne nadväzovali na proces skúšania. Táto činnosť je vykonávaná odborným personálom v oddelení PORADENSKO- KONZULTAČNÉ CENTRUM PRIEVIDZA. Spočiatku sa jednalo o vyhotovovanie posudkov, zastupovanie zákazníkov v certifikačnom, registračnom či dovozovom konaní, neskôr to bola odborná poradenská činnosť v procese výroby zdravotne neškodných a kvalitných potravín a výkon auditov v procese certifikácie a školiaca činnosť v oblasti kvality a bezpečnosti potravín. Svoje aktivity postupne rozšírila z agropotravinárskeho rezortu na rezort zdravotníctva a to v oblasti školenia, zavádzania a výkon auditov v zdravotníckych zariadeniach.