Novinky

6
Okt
FSSC 22000
Školenie na interného audítora FSSC 22000.
viac
17
Jún
WWW.SKOLENIAAKURZY.SK
Nový web www.skoleniaakurzy.sk s odbornými článkami a online školeniami.
viac
12
Sep
Dodávateľské štandardy pre výrobu potravín TESCO, KRAFT, UNILEVER
TESCO, KRAFT, UNILEVER štandard pre výrobu potravín sú štandardy v zmysle ktorých sú vykonávané dodávateľské audity v ...
viac
Všetky novinky

Kurzy a školenia

Ponuka  kurzov a školení pre poľnohospodárstvo potravinárstvo a zdravotníctvo na rok 2015

 

Poľnohospodárstvo a potravinárstvo

 

 • Systémy bezpečnosti potravín GMP,GHP, HACCP
 • Interný audítor systému ISO 9001+HACCP
 • Interný audítor systému manažérstva bezpečnosti potravín  (ISO 22000,BRC,IFS,Tesco standard,Unilever standard,Kraft standard)
 • Požiadavky noriem IFS, BRC u výrobcov potravín
 • Požiadavky normy ISO 22000 v potravinárskom reťazci
 • Verifikácia systému HACCP, chyby a nedostatky, zodpovednosť výrobcu za vadný výrobok
 • Audity dodávateľov surovín ich výber a hodnotenie
 • GLOBALGAP – požiadavky normy v poľnohospodárstve (Ovocie a zelenina, Živočíšna výroba, Rastlinná výroba, Krmivá a kŕmne zmesi)
 • GLOBALGAP – interný inšpektor (Ovocie a zelenina, Živočíšna výroba, Rastlinná výroba, Krmivá a kŕmne zmesi)
 • FSSC(ISO 22000, PAS 220)
 • PAS 220
 • Unilever štandard
 • Kraft Food štandard
 • TESCO štandard

 

Zdravotníctvo


 • Systémy kvality v zdravotníckych zariadeniach ISO 9001:2008
 • Interný audítor systému ISO 9001:2015 v zdravotníctve
 • Interný audítor systému  ISO 13 485:2003
 • Požiadavky normy ISO 15189 pre medicínske laboratória
 • Požiadavky normy EN ISO/IEC 17025 pre skúšobné laboratória
 • Interný audítor pre laboratória
   

Účatníci obdržia akreditované osvedčenie o absolvovaní kurzu na systémy bezpečnosti potravín

 • Systémy bezpečnosti potravín GMP,GHP,HACCP

Požiadavky legislatívy SR a EÚ na systém kritických bodov,  zdravotná bezpečnosť vo výrobe potravín, tvorba systému HACCP, overovanie systému HACCP, systém kvality a  zdravotnej bezpečnosti potravín v SR a EÚ zabezpečený pravidelnými kontrolami, certifikácia systému HACCP.

 • Interný audítor systému ISO 9001 + HACCP v potravinárskom priemysle

Úloha interných auditov v systéme kvality a bezpečnosti potravín. Vzťah HACCP – ISO, požiadavky normy ISO 9001:2015, ISO 19011:2002 a legislatíva SR a EU na vykonávanie interných auditov, organizovanie interných auditov, činnosti  pre vykonávanie auditov.

 • Interný audítor systému manažérstva bezpečnosti potravín

Úloha interných auditov v systéme mamažérstva bezpečnosti potravín v potravinárských podnikoch. Požiadavky normy ISO 22000:2005 na vykonávanie interných auditov, organizovanie interných auditov, činnosti  pre vykonávanie auditov.

 • Požiadavky noriem IFS,BRC u výrobcov potravín 

Požiadavky reťazcov na zavádzanie noriem IFS, BRC verzie 5 ako dôkaz bezpečnej výroby potravín. Zodpovednosť výrobcov za výrobu, manipuláciu a uvádzaní výrobkov do obehu preukázaná zavedením noriem BRC, IFS. Informácie o požiadavkách normy, zavádzaní a auditovaní.

 • Požiadavky normy ISO 22000 v potravinárskom priemysle

Nahradí nová európska norma klasické HACCP? Požiadavky normy ISO 22000 pre celý potravinový reťazec. Použitie normy v poľnohospodárstve, potravinárstve, stravovacích zariadeniach, doprave, službách. Vzťah ISO 22000 a ISO 9001:2015.

 • Verifikácia systému HACCP, chyby a nedostatky, zodpovednosť výrobcu za vadný výrobok

Najbežnejšie nedostatky systému HACCP v SR, verifikácia zavedeného systému HACCP  podľa platnej legislatívy SR, odborná spôsobilosť verifikátorov, legislatíva SR a EÚ príprava potravinových výrobcov pre vstup do EU, zodpovednosti výrobcov za vadný výrobok.

 • Audity dodávateľov surovín ich výber a hodnotenie

Spolupráca s dodávateľmi surovín pre potravinársky  priemysel, spôsoby výberu a hodnotenia dodávateľov, vykonávanie auditov dodávateľov, použitie v systémoch manažmentu kvality  ISO 9001:2015 a HACCP.

 • GLOBALGAP – Požiadavky normy v poľnohospodárstve Ovocie a zelenina

Nová norma systémov bezpečnosti potravín v prvom článku potravinárskeho reťazca v prvovýrobe. Použitie normy v poľnohospodárstve pri výrobe a spracvovaní ovocia a zeleniny ako i ostatných rastlinných poľnohospodárskych produktov. 

 • GLOBALGAP – požiadavky normy v poľnohospodárstve Živočíšna výroba

Nová norma systémov bezpečnosti potravín v prvom článku potravinárskeho reťazca v prvovýrobe. Použitie normy v poľnohospodárstve v oblasti živočíšnej výroby, aplikovateľná na chov hovädzieho dobytka a oviec, ošípaných a hydiny. 

 • GLOBALGAP – zavádzanie normy v poľnohospodárstve  Krmivá a kŕmne zmesi

Pripravovaná norma na výrobu krmív a kŕmnych zmesí ako jedného z článkov produkcie bezpečných potravín  Použitie normy u všetkých výrobcov krmív a kŕmnych zmesí.

 • GLOBALGAP – interný inšpektor (Ovocie a zelenina, Živočíšna výroba, Rastlinná výroba, Krmivá a kŕmne zmesi)

 

 • Systémy kvality v zdravotníckych zariadeniach ISO 9001:2015

Vypracovanbie, aplikácia a udržovanie normy na systémy kvality v zdravotníckych zariadeniach, nemocniciach a ambulanciách na udržanie a zvyšovanie kvality poskytovaných zdravotníckych služieb.

 

 • Interný audítor systému ISO 9001:2015 v zdravotníckych zariadeniach

Úloha interných auditov v systéme kvality v zdravotníckych zariadeniach. Požiadavky normy ISO 9001:2015 na vykonávanie interných auditov, organizovanie interných auditov, činnosti  pre vykonávanie auditov.

 

Registrácia účastníkov je od 8.30 do 9.00 hod. ukončenie o 15.30 hod. 

Cena zahrňuje materiály  zo školenia  občerstvenie a obed.

Kapacita kurzov je obmedzená, v prípade väčšieho záujmu budú objednávky vybavované  podľa poradia ich doručenia a ďalším záujemcom bude daný náhradný termín.

 

Miesto konania školení:

Prievidza, podľa požiadavky aj v iných mestách Slovenska. Uzatvorené školenia u zákazníkov – miesto a termín podľa záujmu a požiadaviek.

 

Prihlásení účastníci obdržia spolu s faktúrou potvrdenie o účasti s programom kurzu.

 

Prihlášky je možné zasielať poštou, faxom alebo e-mailom na objednávkový formulár.

 
 

AGRIFOOD s.r.o.

Ing. Terézia Machalcová, MPH

T.Vansovej 28

971 01 Prievidza

Tel.,Fax: 046 5423960, 5424826

 

Mobil: 0903442326

e-mailom: agrifood@agrifood.skterezia.machalcova@agrifood.sk

 

č.účtu: 6606133008 / 1111 UniCredit Bank Prievidza

IČO: 31597459

DIČ: 2020467867

IČ DPH: SK 2020467867

 

Účastníci obdržia osvedčenie o absolvovaní kurzu Systémy bezpečnosti potravín akreditované Ministerstvom školstva SR.